Ubicación:
Cordoba, Cordoba, Argentina
Perfil:
Académico / Científico
Ocupación:
Ing. Agrónomo